Ispokening Dollar: ‘Weird Affectation’ sa Wikang Ingles

SubSelfie.com

Ispokening Dollar: 'Weird Affectation' sa Wikang Ingles. Isinulat ni Toni Tiemsin para sa SubSelfie.com

[Entry 89, The SubSelfie Blog]

Bobo raw ang mga Pilipinong mahina sa wikang Ingles.

Ipinagbubunyi naman natin ang mga kababayang bulol sa sariling wika pero may twang kung magsalita; yaong palagiang magkasundo ang subject-verb agreement; at iyong nakapagsusulat nang walang bahid at perpektong Ingles. Sila ang mga pinupuri, hinahanggaan at pinapalakpakan.

Sa bansang tila paliparan lamang kung ituring ng marami, nagsisilbing tiket ang kasanayan sa wikang Ingles, lahok sa lakas at tibay ng loob, tungo sa inaasam na greener pasture. Habang nag-iipon ng pambayad ng placement, ito rin ang wikang posibleng pagkakitaan muna sa tulong na rin ng industriya ng Business Process Outsourcing.

Kaya maraming salamat sa wikang Ingles. Marami na ang nabawas sa bilang ng mga walang trabaho. Patutunayan pa nga ng mga numero na naiangat nito ang ekonomiya Pilipinas, dagdag sa mga padala ng mga Pilipinong migrante. Ang wikang Ingles na nga ang isa sa iilang comparative advantage…

View original post 1,048 more words

Advertisements